Неврологія

Новини неврології

Статеві відмінності в тяжкості інсульту в дослідженні INSTRUCT: мета-аналіз індивідуальних даних учасників

терапія неврологія загальні новини
Preview

Передумови. Жінки мають гірший результат після інсульту, ніж чоловіки, і це може бути частково пояснено тяжкістю інсульту. Ми розглянули фактори, що сприяють різниці між статями у ступені тяжкості гострого інсульту, оцінених за шкалою Національного Інституту Здоров’я. Методи та результати. Ми об’єднали дані індивідуальних учасників за оцінкою шкали інсульту Національного інституту здоров’я (N = 6343) з 8 популяційних досліджень захворюваності на інсульт (1996-2014 рр.), що є частиною дослідження INSTRUCT (міжнародного дослідження результатів інсульту). Була отримана інформація про соціодемографію, клінічні фактори, пов’язані з інсультом, супутні захворювання та функціонування перед інсультом. У ході кожного дослідження регресія відносного ризику за допомогою лог-біноміального моделювання була використана для оцінки відносного ризику жіночої статі: чоловічої статті (RR) більш тяжкого інсульту (шкала інсульту Національного інституту здоров’я > 7), стратифікованого за типом інсульту (ішемічний інсульт та внутрішньомозковий крововилив). Невідкориговані та скориговані RR, специфічні для дослідження, з урахуванням інших супутніх чинників, були об’єднані за допомогою мета-аналізу випадкових ефектів. Дані шкали оцінки інсульту Національних інститутів здоров’я були зареєстровані у 5326 (96%) з 5570 випадків з ішемічним інсультом та 773 (90%) з 855 учасників із внутрішньомозковим крововиливом. Об’єднаний нескоригований RR для жіночої статті: чоловічої статті для тяжких ішемічних інсультів становила 1,35 (95% ДІ 1,24-1,46). Різниця статі в тяжкості була ослаблена після коригування за віком, передінсультною залежністю та фібриляцію передсердь, але залишалася статистично значущою (об’єднаний RR скоригований 1,20, 95% ДІ 1,10-1,30). Не спостерігалося різниці між статями у тяжкості для внутрішньомозкового крововиливу (загальний RR 1,08, 95% ДІ 0,97-1,21; скоригований RR 1,08, 95% ДІ 0,96-1,20). Висновки. Хоча більш тяжкий ішемічний інсульт спостерігався частіше у жінок, ніж чоловіки, багато, хоча і не всі відмінності пояснювались факторами перед інсультом. Статеві відмінності потенційно можуть бути покращені стратегіями покращення стану здоров’я перед інсультом у літніх людей, більшість з яких – жінки. Подальші дослідження щодо потенційного біологічного походження статевих відмінностей у тяжкості інсульту також можуть бути обґрунтованими.

 

Фан ХТ (Phan HT), Рівз МДж (Reeves MJ), Бліззард КЛ (Blizzard CL), Фріфт АГ (Thrift AG), Каділхак ДА (Cadilhac DA), Стур Дж (Sturm J), Отахал П. (Otahal P), Росвелл П. (Rothwell P), Біжо Ю. (Bejot Y), Кабрал НЛ (Cabral NL), Аппелрос П. (Appelros P), Керв Дж (Körv J), Вібо Р. (Vibo R), Мінеллі С. (Minelli C), Галл С.Л. (Gall SL).

J Am Heart Assoc. 2019 січень 8;8(1):e010235. doi: 10.1161/JAHA.118.010235.

 

терапія неврологія загальні новини