Невідкладні стани

 alt=

Невідкладний стан людини визначається

як раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я,
яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин1.

 • Лікар-іконка

  Велика частина щоденної практики анестезіолога (інтенсивіста) полягає
  у профілактиці та корекції гострих порушень у ланках системи транспорту кисню, клінічними корелятами яких є:

  • гіпоксія (респіраторна ланка);
  • шок (циркуляторна ланка);
  • крововтрата (гемічна ланка)3.
Протягом десятиліть кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії (ВІТ) зростала швидше, ніж чисельність населення
Щорічна частота шоку будь-якої етіології становить від 0,3 до 0,7 на 1000 осіб
 • alt=

  Шок —
  це циркуляторно-метаболічний синдром, у якому доставка кисню (перфузія тканин) не забезпечує метаболічний запит тканин3.

 • alt=

  При шоку найбільш важливу роль відіграє саме гіпоперфузія, оскільки рівень метаболізму при різних критичних станах може зростати в 4–5 разів без розвитку клініки шоку3.

 • alt=
  Виділяють 4 види шоку5:
  • гіповолемічний
  • кардіогенний
  • дистрибутивний (зумовлений відносною гіповолемією)
  • обструктивний (обумовлений обструкцією магістральних судин)3

В основі гіповолемічного шоку лежить зменшення обʼєму крові — гіповолемія5.

Зниження об'єму крові — гіповолемія Зниження об'єму крові — гіповолемія

Оскільки етіологія гіповолемічного шоку різноманітна, при виборі стратегії лікування насамперед слід виходити з того, чи був гіповолемічний шок результатом кровотечі, чи втрати позаклітинної рідини, адже рідинні компартменти організму різняться за своїм хімічним складом6.

Розподіл рідини в організмі7

Розподіл рідини в організмі Розподіл рідини в організмі

Гідростатичні та онкотичні сили, що впливають на розподіл рідини між внутрішньосудинним та позасудинним компартментами8

 • 01
  Капілярний гідростатичний тиск (P cap)
 • 02
  Інтерстиціальний гідростатичний тиск (P int)
 • 03
  Капілярний колоїдний онкотичний тиск (COP cap)
 • 04
  Інтерстиціальний колоїдний онкотичний тиск (COP int)
Клітина крові

Колоїдно-осмотичний тиск (КОД)

плазми є основним фактором, що регулює переміщення води між тканинами і капілярами, тому що для неорганічних іонів проникність ендотелію висока, а для полімерних іонів, у тому числі для білків, низька (у нормі) і зростає при патології8.

Бульбашка

При крововтраті, опіках, захворюваннях печінки та нирок відбувається перерозподіл рідини в організмі.

Кров переходить або в інтерстиційний простір (що зумовлено гіпоальбумінемією), або назовні, внаслідок чого зменшується перфузія життєвоважливих органів та тканин3.

Плазма крові Плазма крові

Підтримка адекватної перфузії є

основою терапії невідкладних станів. Інфузійна терапія має бути спрямована на компенсацію обʼєму циркулюючої крові та підтримку онкотичного тиску, задля уникнення набряків та асциту.

Теоретичне розподілення інфузійних рідин11

Теоретичне розподілення інфузійних рідин
Людина 70 кг - кількість рідини
Електролітний склад деяких трансцелюлярних рідин(ммоль/л)
 • Стартова терапія
  Сьогодні у якості стартової терапії прийнято використовувати збалансовані розчини, які включають як кристалоїди, так і колоїди, й мають мінімальний вплив на гомеостаз позаклітинного компартмента і, зокрема, на кислотно-лужний баланс і концентрацію електролітів9.
 • Управдіння введеними рідинами
  У пацієнтів відділень невідкладної терапії оптимальне управління введеними рідинами має бути націлене на ефективну центральну гемодинаміку і перфузію тканин, з уникненням при цьому позитивного балансу рідини. Перевантаження рідиною й позитивний кумулятивний баланс пов’язані з підвищеною захворюваністю та гіршими наслідками9.
 • Збалансовані кристалоїди та розчин альбуміну
  При критичних станах, наприклад у пацієнтів із сепсисом, септичним шоком, тяжкими опіками, у якості стартової інфузійної терапії рекомендовано використовувати збалансовані кристалоїди та розчин альбуміну. Фізіологічний розчин та напівсинтетичні колоїди не рекомендовані10.
 • Альбумін є ефективним
  20% розчин альбуміну є ефективним, тому що його введення в об’ємі 200 мл збільшує ОЦК на 700 мл за рахунок залучення рідини з інтерстиціального простору. Ресусцитація із 20% розчином альбуміну знижує потребу в загальному об’ємі рідини, зменшує кумулятивний баланс рідини через 48 год і не пов’язана з будь-якими доказами шкоди порівняно з 4–5% розчином альбуміну9.
Клітина крові

Дана сторінка містить інформацію про лікарський засіб, яка серед іншого, включає назву, характеристику, лікувальні властивості, можливо побічну дію, та призначена для медичних працівників.

 1. Закон УКРАЇНИ Про екстрену медичну допомогу (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.340). Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17#Text.
 2. T. O'Neill Hayes. PRIMER: Examining Trends in Emergency Department Utilization and Costs. Research.AMERICAN ACTION FORUM.NOVEMBER 1, 2018. Link: https://www.americanactionforum.org/print/?url=https://www.americanactionforum.org/research/primer-examining-trends-in-emergency-department-utilization-and-costs/.
 3. В.И. Черний та співавт. Рациональная инфузионная терапия. Донецк. Издатель Заславский А.Ю. 2012.
 4. Taghavi S, Nassar AK, Askari R. Hypovolemic Shock. 2022 Oct 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 30020669.
 5. Standl T, Annecke T, Cascorbi I, Heller AR, Sabashnikov A, Teske W. The Nomenclature, Definition and Distinction of Types of Shock. Dtsch Arztebl Int. 2018 Nov 9; 115(45): 757–768. doi: 10.3238/arztebl.2018.0757. PMID: 30573009; PMCID: PMC6323133.
 6. Hooper N, Armstrong TJ. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): Nov 21, 2020. Hemorrhagic Shock.
 7. E. Je´quier, F. Constant Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, 115–123.
 8. U Kreimeier. Pathophysiology of fluid imbalance. Crit Care. 2000;4 Suppl 2(Suppl 2): S3-7. doi: 10.1186/cc968. Epub 2000 Oct 13.
 9. С.О. Дубров та співавт. Ренесанс альбумінів в Україні. Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 5 (48), 2021 р.
 10. Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021. PUBLISHED: 04.10.2021. Critical Care Medicine: October 4, 2021.
 11. W. Stahl-Timmins. Intravenous fluid therapy in adult inpatients. BMJ 2015; 350 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.g7620 (Published 06 January 2015).